U bent nu op beautiliciousworld. Het websiteadres is: www.beautiliciousworld.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U als bezoeker heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beau-Anne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@beau-anne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Beau-Anne wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens wordt door Beautiliciousworld erg serieus genomen. Hiervoor zijn er de benodigde maatregelen getroffen om verlies, misbruik en onbevoegde toegang te voorkomen. Indien u het gevoel heeft dat er niet zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u contact opnemen door middel van een contactformulier.